BAŞKA YER İDARİ YARGI
4483 İHTİLAFLARI

* 10 Kasımda siren çaldırmama - soruşturma izni verilmemesine

 

Karar Metni

 

* 3628 Sayılı Kanun (Genel Hükümler) İhaleye fesat

 

* 4483 AYM Gönderme

 

Karar Metni

 

*  4483 Sayılı Yasa Uygulamasında KD yolu

 

Karar Metni

 

* 4483 - Muhbir itiraz hakkı yok

 

Karar Metni

 

* Abonelik sözleşmesine dayalı, 4483 kapsamında değil.

 

Karar Metni

 

* Açıklama istemi

 

Karar Metni

 

* Adli görevi ihmal genel hükümlere tabi

 

Karar Metni

 

* Altyapı tıp raporu gereği soruşturma izni verilmesine

 

Karar Metni

 

* Avukatlara Bilgi Edinme Yasasına göre cevap verme zorunludur.

 

Karar Metni

 

* Başvuruya cevap vermeme

 

Karar Metni

 

* Dilekçe işleme konulmamalı - İtiraz kabul

 

Karar Metni

 

* Dosyanın işleme konulmaması

 

Karar Metni

 

* Döner sermaye saymanlığı - 2547 tabi

 

Karar Metni

 

* Eksik soruşturma yönetimi ilgilendiren incelemede yöneticinin verdiği belgeye itibar edilmez

 

Karar Metni

 

* Fidanlardan fazla para tahsili - Kaymakam oluru

 

Karar Metni

 

* Görev ret danıştay

 

Karar Metni

 

* Hakime trafik cezası

 

Karar Metni

 

* İdari işlemin hukuka aykırı olması tek başına soruşturma izni gerektirmez

 

Karar Metni

 

* İddia subuta ermediğinden denilemez.

 

Karar Metni

 

* İmar yargı kararına uymamak

 

Karar Metni

 

* İnceleme dışı bırakılan konu

 

Karar Metni

 

* İsnatların tarafı ön incelemeci atayamaz

 

Karar Metni

 

* İşlemden kaldırma olmaz - İ.M. görev ret deyip gönderemez

 

Karar Metni

 

* İtiraz kabul kaldırma

 

Karar Metni

 

* İtiraz yok resen gönderme

 

Karar Metni

 

* Karakolda dayak

 

Karar Metni

 

* KİT personeli - Genel Hükümler

 

Karar Metni

 

* Köy parseline tecavüz yetmez - Buna göz yummak ilgisiz kalmak gerekir

 

Karar Metni

 

* Kurum ihbarcı olup itiraz hakkı yok

 

Karar Metni

 

* Mahkeme ara kararına cevap vermeme - Adli Görev

 

Karar Metni

 

* Muhtarın tebliğ görevi yok

 

Karar Metni

* Ölü doğum - Lüzum onama - İhbar

 

Karar Metni

 

* Ön inceleme raporundan sonra izin verme ya da vermeme kararı verilmeli

 

Karar Metni

 

* Savcı dilekçeyi ciddiye alıp izin istemişse işleme koymama olmaz

 

Karar Metni

 

* Savcılığın işleme koymama kararı 4483'e göre itiraza tabi

 

Karar Metni

 

* Savcıya tebligat zorunlu

 

Karar Metni

 

* Sorumlu - Sıralı personel tespit edilerek inceleme yapılmalı

 

Karar Metni

 

* SSK Müştekidir. Tebligat yapılmalıydı

 

Karar Metni

 

* Usulle ilgili hatalı kararlar düzeltilebilir.

 

Karar Metni

 

* Usulle ilgili kararlar yeniden verilebilir

 

Karar Metni

 

* Usulle ilgili konularda itiraz alınsada resen önüne gelen dosyada bakılır

 

Karar Metni

 

* Üst amir yetkili (Vali)

 

Karar Metni

 

* Vali yardımcısı Özel İdare Genel Sekreteri Hakkında ön inceleme yapamaz.

 

Karar Metni

 

* Yanlış seçmen kütüğü - Muhtar

 

Karar Metni

 

* Yasaklılık Kararı Geç İntikal Etmemiş - İzin mercii sübuta giremez

 

Karar Metni

 

* Yoldaki direği kaldırmama

 

Karar Metni

 

* 4483 - Süre Ret Kararına Düzeltme Talebi

 

Karar Metni

 

* 4483 - Avukat olmayan vekil

 

Karar Metni

 

* Üniversite Muhakemat - Soruşturma açılmaması idari işlemdir.

 

Karar Metni

 

SİTEMİZİ
 
Türkiye Cumhuriyeti İzmir Bölge İdare Mahkemesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←