BAŞKA YER İDARİ YARGI
VERGİ İHTİLAFLARI

* 5736 Sayılı Kanun

 

Karar Metni

 

* Avukatlara bilgi ve belge vermemesi nedeni ile özel usulsüzlük cezası

 

* Anayasa Mahkemesi'ne gönderme

 

Karar Metni

 

*  Belediye Gelirleri Kanunu - Ücrete tabi işler (Md.97) özel hukuk ilişkisi

 

Karar Metni

 

*  Büyükşehirde Asliye Hukuk kanalıyla gönderilen dilekçe

 

Karar Metni

 

* Eğlence Vergisi

 

Karar Metni

 

* Gümrük - Limit dışı satış

 

Karar Metni

 

* Haksız vergi tahsisinin iadesinde faiz

 

Karar Metni

 

* Kızılay derneği vergiden muaf

 

Karar Metni

 

* Kooperatif adına dava yetkisi

 

Karar Metni

 

* Motorlu Taşıtlar Vergisi - Pikaplar 4x4

 

Karar Metni

 

* MTV merciine tevdi olmaz

 

Karar Metni

 

* Ö.U.C. Mali Müşavir

 

Karar Metni

 

* ÖTV Deniz Taşıtı

 

Karar Metni

 

* Satılan araca motorlu taşıtlar vergisi - Vergi Mahkemesi Kararı

 

Karar Metni

 

* Şirket şoförü nezdinde inceleme

 

Karar Metni

 

* Taşıma kooperatifi - KDV beyannamesi verir

 

Karar Metni

 

* Vergide vekalet ücreti

 

Karar Metni

 

* Vergilendirme işlemlerinde dava açma süresinin gösterilmemesinin esasa müessir bir hukuka aykırılık olduğu

 

Karar Metni

 

* Yangın söndürme ücreti (Belediye sınırları dışında)

 

Karar Metni

 

* Yargı harcının tahsili için ödeme emri

 

Karar Metni

 

* Yurt dışına çıkış yasağı - İdare Mahkemesi görevli

 

Karar Metni

 

* Mali tatil

 

Karar Metni

 

* Yol harcaması katılım payı

 

Karar Metni

 

SİTEMİZİ
 
Türkiye Cumhuriyeti İzmir Bölge İdare Mahkemesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←